Nasionale Minimum Loon | National Minimum Wage

Nasionale Minimum Loon Kommentaar op die wetsontwerp moet ingedien wees teen 20 Junie 2018. Die ACVV het as deel van NACOSS (National Coalition of Service Providers) en Lisa Vetten van Shukumisa Coalition/Wits City Institute weer ‘n omvangryke voorlegging aan die...
World Social Work Day – 21 March 2017

World Social Work Day – 21 March 2017

“There is probably no problem in human living that has not been brought to social workers in social agencies.  Problems of hunger  for food and of hunger for love, of seeking shelter and of wanting to run away, of getting married and of staying married, of wanting a...