Bottles of Ubuntu

Bottles of Ubuntu

Ubuntu speaks of our humanity and connectedness and recognises that our own wellbeing is deeply tied to the wellbeing of others. The national lockdown has had a devastating effect on the well-being of children and families and magnified pre-existing societal problems....

Nasionale Minimum Loon | National Minimum Wage

Nasionale Minimum Loon Kommentaar op die wetsontwerp moet ingedien wees teen 20 Junie 2018. Die ACVV het as deel van NACOSS (National Coalition of Service Providers) en Lisa Vetten van Shukumisa Coalition/Wits City Institute weer ‘n omvangryke voorlegging aan die...